Idea Programu zrodziła się w 2012 roku w Instytucie Muzyki i Tańca. Opiera się na obserwacjach sal koncertowych filharmonii w Polsce, z których wynika, że pośród osób korzystających z oferty filharmonii przeważającą większość stanowią osoby w wieku powyżej 30 roku życia oraz uczniowie szkół muzycznych, bądź młodzież mająca ze szkołami muzycznymi jakieś doświadczenia. Niezwykle rzadko w salach koncertowych można spotkać nastolatków na co dzień niezwiązanych z muzyką klasyczną. Równie rzadko filharmonie prowadzą działania animacyjne i edukacyjne kierowane właśnie do nastoletniej młodzieży.

Te obserwacje oraz gruntowna analiza ofert edukacyjnych filharmonii dały przyczynek do rozpoczęcia działań w celu stworzenia programu edukacyjno-animacyjnego wypełniającego naturalnie powstałą lukę w działaniach filharmonii. Lukę między ofertą kierowaną do przedszkoli i szkół podstawowych, a pakietem zniżek abonamentowych dla stałych odbiorów.

Program filharmonia / ostrożnie, wciąga!!! kierowany jest do maturzystów, ponieważ w naszym rozumieniu to ostatni moment by raz jeszcze spróbować zachęcić ich do skorzystania z oferty filharmonii. To ostatni moment by wypracować pewien stan świadomości. By w sytuacji, gdy już bez szkolnej kurateli będą poszukiwać czegoś dla siebie w ofercie kulturalnej miasta, opierając się na uzyskanym przy pomocy Programu doświadczeniu, zwrócili również uwagę na filharmonię i dokonali świadomego wyboru.

ELEMENTY PROGRAMU

1. Całkowicie dobrowolne uczestnictwo szkół i uczniów klas maturalnych w Programie.

2. Możliwość bezpłatnego uczęszczania uczestników Programu na koncerty organizowane przez filharmonie w miastach objętych Programem.

3. Udział w otwartej próbie generalnej o charakterze warsztatowym, na której prezentowane są walory brzmieniowe orkiestry symfonicznej. Uczestnicy próby za pośrednictwem dyrygenta dowiadują się także o sposobach funkcjonowania i organizacji pracy w filharmonii.

4. Plebiscyt, za pośrednictwem którego uczestnicy Programu biorą udział we współtworzeniu programu artystycznego filharmonii. W bieżącej edycji w każdej z filharmonii biorącej w niej udział maturzyści będą mogli współtworzyć repertuar koncertowy w filharmoniach objętych Programem niezależnie od miejsca zamieszkania. Partnerem wspierającym plebiscyt na utwory symfoniczne, które uczestnicy Programu chcieliby usłyszeć w Filharmonii jest Narodowy Instytut Audiowizualny i portal muzykotekaszkola.pl, na którym przed głosowaniem w plebiscycie będzie można zapoznać się z propozycjami filharmonii.

5. Cykliczne konkursy organizowane na oficjalnym fanpage’u i stronie internetowej Programu

6. Możliwość uzyskania zniżki na koncerty filharmoniczne w kolejnych latach.

drukuj
[^]